ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4/1

สำหรับนักเรียนม.4/1

Advertisements
 1. เนื้อหาดีมากค่ะ

 2. 1.เรื่องคำเป็นคำตาย
  1.ก
  2.ค
  3.ง
  4.ง
  5.ข
  6.ง
  7.ข
  8.ก
  9.ค
  10.ค
  2.เรื่องประโยค
  1.ข
  2.ก
  3.ข
  4.ง
  5.ข
  6.ก
  7.ง
  8ก
  9.ค
  10.ง

  3.เรื่องการใช้คำให้ถูกต้อง
  1.ก
  2.ค
  3.ค
  4.ง
  5.ค
  6.ง
  7.ก
  8.ค
  9.ก
  10.ข
  4.ประโยคสันธาน
  1. 2
  2. 1
  3. 2
  4. 4
  5. 2
  6. 1
  7. 4
  8. 1
  9. 3
  10. 4
  5.ข้อสอบเรื่องคำซ้ำ คำซ้อน คำประสม
  1)ข
  2) ค
  3) ข
  4) ข
  5) ข
  6) ข
  7) ค
  8) ก
  9) ง
  10) ค

 3. น.ส. อัยชล๊ มากมูล

  เหตุผลกับภาษา
  1. 3
  2. 4
  3. 4
  4. 4
  5. 3
  6. 1
  7. 1
  8. 4
  9. 3
  10. 3

  ประโยคสันธาน
  1. 2
  2. 1
  3. 2
  4. 4
  5. 2
  6. 1
  7. 4
  8. 1
  9. 3
  10. 4

  การใช้คำให้ถูกต้อง
  1. 1
  2. 3
  3. 3
  4. 4
  5. 3
  6. 4
  7. 1
  8. 3
  9. 1
  10. 2

  การใช้ภาษาและกริยาท่าทาง
  1. 3
  2. 3
  3. 2
  4. 3
  5. 3
  6. 4
  7. 3
  8. 4
  9. 2
  10. 1

  คำซำคำซ้อนคำประสม
  1. 2
  2. 3
  3. 2
  4. 2
  5. 2
  6. 2
  7. 3
  8. 1
  9. 4
  10. 3

  • น.ส. อัญชลี มากมูล

   เหตุผลกับภาษา
   1. 3
   2. 4
   3. 4
   4. 4
   5. 3
   6. 1
   7. 1
   8. 4
   9. 3
   10. 3

   ประโยคสันธาน
   1. 2
   2. 1
   3. 2
   4. 4
   5. 2
   6. 1
   7. 4
   8. 1
   9. 3
   10. 4

   การใช้คำให้ถูกต้อง
   1. 1
   2. 3
   3. 3
   4. 4
   5. 3
   6. 4
   7. 1
   8. 3
   9. 1
   10. 2

   การใช้ภาษาและกริยาท่าทาง
   1. 3
   2. 3
   3. 2
   4. 3
   5. 3
   6. 4
   7. 3
   8. 4
   9. 2
   10. 1

   คำซำคำซ้อนคำประสม
   1. 2
   2. 3
   3. 2
   4. 2
   5. 2
   6. 2
   7. 3
   8. 1
   9. 4
   10. 3

   ตอบกลับ

 4. 1. 1.เรื่องประโยค
  1.ข
  2.ก
  3.ข
  4.ง
  5.ข
  6.ก
  7.ง
  8ก
  9.ค
  10.ง
  2.คำซ้ำ คำซ้อน คำประสม
  1.ข
  2.ค
  3.ข
  4.ข
  5.ข
  6.ข
  7.ค
  8.ก
  9.ง
  10.ค
  3.เรื่องคำเป็นคำตาย
  1.ก
  2.ค
  3.ง
  4.ง
  5.ข
  6.ง
  7.ข
  8.ก
  9.ค
  10.ค
  4.เรื่องการใช้คำให้ถูกต้อง
  1.ก
  2.ค
  3.ค
  4.ง
  5.ค
  6.ง
  7.ก
  8.ค
  9.ก
  10.ข
  5.เรื่องโวหารภาพพจน์และรสวรรณคดี
  1.ค
  2.ข
  3.ก
  4.ก
  5.ข
  6.ค
  7.ข
  8.ข
  9.ข
  10.ข

 5. น.ส.ดวงกมล ฉันทลาภ

  1.เรื่อง เครื่องหมายวรรคตอน
  1)ข
  2)ง
  3)ข
  4)ก
  5)ข
  6)ง
  7)ก
  8)ค
  9)ข
  10)ก

  2.คำซำคำซ้อนคำประสม
  1. 2
  2. 3
  3. 2
  4. 2
  5. 2
  6. 2
  7. 3
  8. 1
  9. 4
  10. 3

  3.การใช้คำให้ถูกต้อง
  1. 1
  2. 3
  3. 3
  4. 4
  5. 3
  6. 4
  7. 1
  8. 3
  9. 1
  10. 2

  4.เหตุผลกับภาษา
  1. 3
  2. 4
  3. 4
  4. 4
  5. 3
  6. 1
  7. 1
  8. 4
  9. 3
  10. 3

  5.ประโยคสันธาน
  1. 2
  2. 1
  3. 2
  4. 4
  5. 2
  6. 1
  7. 4
  8. 1
  9. 3
  10. 4

 6. น.ส.พรนภา ดีหลี

  เหตุผลกับภาษา
  1. 3
  2. 4
  3. 4
  4. 4
  5. 3
  6. 1
  7. 1
  8. 4
  9. 3
  10. 3

  ประโยคสันธาน
  1. 2
  2. 1
  3. 2
  4. 4
  5. 2
  6. 1
  7. 4
  8. 1
  9. 3
  10. 4
  3.เรื่องคำเป็นคำตาย
  1.ก
  2.ค
  3.ง
  4.ง
  5.ข
  6.ง
  7.ข
  8.ก
  9.ค
  10.ค
  4.เรื่องการใช้คำให้ถูกต้อง
  1.ก
  2.ค
  3.ค
  4.ง
  5.ค
  6.ง
  7.ก
  8.ค
  9.ก
  10.ข
  5.เรื่องโวหารภาพพจน์และรสวรรณคดี
  1.ค
  2.ข
  3.ก
  4.ก
  5.ข
  6.ค
  7.ข
  8.ข
  9.ข
  10.ข

 7. ธวัชชัย เพ็ชรบูรณ์

  เหตุผลกับภาษา
  1. 3
  2. 4
  3. 4
  4. 4
  5. 3
  6. 1
  7. 1
  8. 4
  9. 3
  10. 3

  ประโยคสันธาน
  1. 2
  2. 1
  3. 2
  4. 4
  5. 2
  6. 1
  7. 4
  8. 1
  9. 3
  10. 4

  การใช้คำให้ถูกต้อง
  1. 1
  2. 3
  3. 3
  4. 4
  5. 3
  6. 4
  7. 1
  8. 3
  9. 1
  10. 2

  การใช้ภาษาและกริยาท่าทาง
  1. 3
  2. 3
  3. 2
  4. 3
  5. 3
  6. 4
  7. 3
  8. 4
  9. 2
  10. 1

  คำซำคำซ้อนคำประสม
  1. 2
  2. 3
  3. 2
  4. 2
  5. 2
  6. 2
  7. 3
  8. 1
  9. 4
  10. 3

 8. ขออภัยค่ะ ใส่ อีเมลล์แล้วก็ ชื่อนะค่ะ เพื่อนๆ อิอิ บายค่ะ

 9. การที่เพื่อนๆ จะเข้ามาแสดงความคิดเห็น ให้พิมพ์สิงที่อยากบอก แล้วหลังจากนั้น ให้ใส่ อีเมลล์ แล้ว ก็ รหัสผ่านด้วยนะค่ะ

 10. 55555555 fine fine fine

 11. hi i am katie berry i love u ดีค่ะครูหนูรักครูนะอิอิ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: